Děti v maskách se ohromně bavily, hrály, tančily a cvičily, vládla vynikající atmosféra. Rodiče měli z dětí velkou radost. Sami připravili občerstvení a také všechny děti v masce dostaly sladkou odměnu. Písničky, tanečky a spousta zábavy pro děti. Bylo to pěkné zábavné odpoledne.