Na děti čekalo celkem 10 soutěžních stanovišť.  Po splnění všech disciplín obdržel každý účastník v cíli krásné ceny. Kromě soutěží byly připraveny i další aktivity: malování na obličej, dětské tetování, jízda na koních, vystoupení žáků naší školy a nakonec i kouzelná pěna od hasičů.

Nechyběl zde ani stánek s občerstvením z naší školní jídelny a výborné langoše.

Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na tuto akci, především SRPŠ při ZŠ Svatoplukova, Krajskému úřadu Olomouckého kraje a také rodičům našich žáků za finanční příspěvky a krásné dárky pro děti. Poděkování patří i všem, kteří akci připravovali a podíleli se na jejím průběhu.

Lucie Kropáčková