Škola je velmi dobře a moderně vybavená a tak si zájemci mohli prohlédnout učebny 1. a 2. stupně, odborné pracovny, tělocvičny, relaxační koutek.

Seznámili se s novými metodami, které se uplatňují ve výuce, zkusili si práci na interaktivních tabulích, s roboty a tablety, změřili své síly v tělocvičně a ochutnali drobné občerstvení ve školní jídelně. Velký zájem projevili rodiče budoucích prvňáčků o informace k zápisu do 1. třídy.

Daniela Hlaváčová