Jsme kolektivním členem Ligy proti rakovině a současně i klubem seniorů a zapojujeme se do projektů, které pro tyto kluby připravuje resp. nabízí odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

Poděkování za podporu náleží Lize proti rakovině, Olomouckému kraji, Magistrátu města Olomouce. Díky i jejich dotacím můžeme naše plány realizovat.

V prvních čtyřech měsících roku byla naše činnost velmi bohatá. Tradičně nejčetnější byla nabídka aktivit pohybových a relaxačních. Členky je mohou čerpat dle zájmů i zdatností.

Každý týden bylo možné navštívit náročnější cvičení s Evou v Sokole Nové Sady či méně náročné spojené i se zumbou a jinými společnými tanci s Karlou.

Většinou jednou za 14 dní byla nabízená návštěva akvaparku, začátkem roku s příspěvkem Slunečnice, poté s využitím vstupenek od Magistrátu města Olomouce. Pravidelně jsme trénovaly bowling.

Mladé florbalisty FBS Olomouc vítězí.
Mladé florbalisty FBS Olomouc vítězí

Od února většinou dvakrát do měsíce pro nás plánuje naše členka Alenka Kostelecká za pomoci dalších děvčat 8 až 12 kilometrové poznávací výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí krajského města. Prošly jsme se společně mj. v únoru za krásného zimního počasí z Pohořan na Svatý Kopeček.

V březnu byla cílem krajina z Bouzova do Luké se zastavením v Javoříčku u Památníku obětem 2. světové války. Připomíná vypálení obce a zavraždění 38 mužů přepadovým komandem SS dne 5. května 1945.

A nemohu opomenout 15. téhož měsíce procházku z Červenky do Litovle přírodní rezervací Litovelské luhy, součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Obdivovaly jsme koberce jarních bylin, především sněženek, bledulí, medvědího česneku, ale už i petrklíčů.

Příběh kamene v Olomouci.
Expozice Příběh kamene v Olomouci určitě stojí za návštěvu

Dubnové vycházky měly specifické zaměření. Cílem bylo poznat blíže části Olomouce.

Naše první poznávací procházka s Olinkou Císařovou byla po Nové Ulici, která byla samostatným městem až do roku 1919, kdy byla sloučena s Olomoucí. V té době měla cca 6,5 tisíce obyvatel, dnes cca 19 tisíc. Na jejím území byla postavena mj. v roce 1894 olomoucká Zemská nemocnice.

Procházka vedla od nádraží Olomouc – Město. Na úvod jsme si prohlédly hned vedle stojící sborový dům Bratrské jednoty baptistů, zřízený v bývalém kině Lípa, které bylo součástí objektu postaveného českými obyvateli Olomouce v roce 1888. Dům dostal název U města Olomouce (později U města Prahy) a byl protipólem německému Národnímu domu.

Otevřená snídaně s hejtmanem Josefem Suchánkem.
Podnikatelé z Olomoucka vybrali neuvěřitelných 150 tisíc na pomoc Adámkovi

Jeho součástí byla hospoda, divadelní sál, kde mj. poprvé zazněla Prodaná nevěsta nebo Hubička. Poté jsme prošly ulicemi s vilovou výstavbou tzv. Úřední čtvrti, Fakultní nemocnicí, především její starší částí s několika památkami v jejím areálu včetně historické budovy Franze Josefa, která je, bohužel, v demolici. Naše putování po Nové ulici jsme zakončily u kostela Panny Marie Pomocnice.

A 26. dubna jsme se sešly dle pokynů Lidušky Hlochové u Klášterního Hradiska a pokračovaly ulicemi Černovíra, sloučeného s Olomoucí rovněž v roce 1919. Prohlédly si místní pamětihodnosti jako např.

Památník obětem světových válek, kostel církve Československé husitské z roku 1940, kapli Navštívení Panny Marie z roku 1842, vojenský hřbitov založený roku 1869.

Sochy ve skalách aneb galerie v lese na Českolipsku.
Úchvatné a nevídané: Galerie v lese ukrývá sochy a objekty ve skalách

Přes Černovírský les kolem nové i historické vodárny, tůní, rybníčků, kyselky a po cyklostezce jsme došly do další městské části Chválkovice, kde jsme na místním hřbitově zapálily svíčku na hrobě Hany Macuichové.

Letos se 9 členek zapojilo do 2. ročníku společného projektu hradeckých a olomouckých seniorů „Sejdeme se u Svitav“. Organizátorem pro olomoucké kluby seniorů je sociální odbor magistrátu. Do ušlých kilometrů se započítávaly jak vycházky organizované Slunečnicí, tak individuální.

Z relaxačních aktivit je třeba zmínit Lázně Slatinice s procedurami dle zájmů účastnic a tři masáže na členku u terapeutky paní Vanské s příspěvkem Slunečnice.

Jarní Svinovské tůně - duben 2023.
Tip na výlet: Svinovské tůně jsou krásné v každém ročním období

Neopomenuly jsme ani kulturu. Úžasné představení baletního souboru Moravského divadla Bajadéra jsme navštívily 24. února, Válku Roseových v Divadle Tramtárie 25. dubna.

Zorganizovaly jsme i dvě přednášky: s Petrou Halaškovou o Vietnamu a s PhDr. Danielem Švecem na téma Baťové a jejich zázrak v podnikání, letectví u firmy.

V tomto období jsme se připravovaly na Český den proti rakovině. To ale bude součástí jiného textu.

Věra Kratochvílová,
Onko klub Slunečnice Olomouc

Makču Pikču, jaro 2023.
Návrat na Makču Pikču. Po nedávném požáru je díky solidaritě lidí opět famózní
Rozhledna Bramberk.
FOTO: Jizerské hory se po zimě probouzejí a zvou do skal, k potokům i na výhledy