Rozzáříš se láskou
jako pouliční lampa
v přítmí letní noci.

Rozzáříš se pocitem,
že tu, v pravdě, jsi
a někdo je tady taky
pro tebe a napořád…

Láska neumírá
ve smrti,
láska září
jako planety na nebeské tapiserii.

Září do dálky svitem luny,
rozzáří potemnělé srdce
a prohlubuje radost
v milostném vztahování.

Láskou zářící
slova, která vyplují ústy
a něžně se otřou
o hrany ticha,
těm je krásné naslouchat.

Naslouchat a žít,
obklopen siluetami
andělů s křídly
ve tvaru nehynoucích srdcí.

Tomáš Přidal