Míra ignorance, snad jen připustit sebemenší náznak jiného řešení, než je to koaliční, je absolutní. V rámci debaty předložili jak opoziční zastupitelé, tak přihlášení diskutující z řad kulturních pracovníků, pedagogů, zástupců MFO, MDO, Unie orchestrálních hudebníků a olomoucké veřejnosti, desítky konkrétních relevantních podnětů pro nutnost dalších odborných konzultací.

Žádné z nich, ani opozicí navrhovaná usnesení o odkladu řešení problému, nebyly přijaty náměstkem primátora panem Tichákem.

Moravské divadlo a Moravská filharmonie v Olomouci. Ilustrační foto
Olomouc sloučí Moravské divadlo s filharmonií, rozhodli zastupitelé

Základní důvody pro sloučení uváděla radnice vždy dva – šetření rozpočtu a nutnost změny plánování rozpočtu příspěvkových organizací. Výsledkem schváleného usnesení je návrh sloučení k 1.1.2025. Jenže pro rok 2024 mají obě příspěvkové organizace schválený rozpočet a plán činnosti. Zřejmě i v roce 2025 budou organizace pokračovat v tomto režimu (zákon o Veřejné kulturní instituci nebude dříve schválen). Navíc v komentáři ke schválenému usnesení primátor i náměstek kultury konstatovali, že plánovaná úspora 14 miliónů se nemusí naplnit, např. z důvodů nákladů spojených s procesem slučování.

Proč se tedy celá věc vůbec řeší? Co, nebo kdo stojí za tzv. „politickým zadáním“, na které náměstek Tichák odkazuje od března tohoto roku?

Harmonogram slučování pro rok 2024 plánuje jmenování manažera spojování organizací a také vypsání výběrového řízení na ředitele nové organizace. Po vzniku nové organizace (1.1.2025) začne proces propouštění zaměstnanců (20%!).

Velkou jistotou je, že se bude jednat zejména o členy orchestrů. Tento proces způsobí výrazné snížení kvality, zejména orchestru MFO. To se projeví již v koncertní sezoně 2024-25 a ještě výrazněji v sezoně 2025-26. Teprve tehdy si uvědomíme, o čem se v pátek 15. prosince 2023 vlastně rozhodovalo!

Pedagog Milan Ludvík jde předat vedení města petici proti spojení Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc v jednu kulturní instituci, 4. května 2023
Devastace kultury v Olomouci! Lidé peticí odmítají spojení divadla a filharmonie

Vrcholem čtyřhodinové jednání byla poznámka koaličního zastupitele pana Žůrka (vedoucí odboru kultury kraje), že MFO a MDO nejsou součástí kulturního dědictví města!

Co dodat? Můžeme jen doufat, že se plán radnici z jakýchkoliv důvodů nepodaří realizovat. A poslední možností k obnovení samostatnosti tradičního velkého orchestru MFO a samostatnosti MDO budou komunální volby v roce 2026.

Milan Ludvík, učitel hudby, autor petice

Příspěvky v rubrice Čtenář reportér vyjadřují pohled autorů, nejsou sdělením či komentářem redakce Deníku.