ŽENA V JEDNOTNÉM ČÍSLE, MUŽI V MNOŽNÉ PŘEVAZE

Tomáš Přidal


Vaše verše

jako by psal Nezval

v moderní podobě


Měla Ta Žena

pravdu??


Hovořme o ni

jako o Ženě

v jednotném čísle


(byť v množině by ženský element

nemusel sdílet stejný názor)


Jste příznivkyně Nezvalovy básnické tvorby?


Jsem profesorka české literatury,

odpoví Ona

(Žena v jednotném čísle)


Tudíž je jasné,

že muži

(byli, jsou & budou?)

v množné převaze!

Co, prosím?


nakrabatí Žena čelo jako kdyby bylo z papíru


Převaha množiny

je nepopiratelný aspekt!


Jednotka se drží v ústraní,

byť může dosahovat nesporného

inteligenčního potenciálu!


Vy jste mytický Myslitel??


Vypadal snad Karl Marx

& Sigmund Freud jako já?

odpoví Muž otázkou


Měli objevitelské Názory!

odvětila pyšně

Žena v jednotném čísle


Nu, vidíte - tak se mýlili!


Všechno je o

Věci pohledu


Samozvaný Nezval (?)

k tomu přidal vlastní myšlenku, jež změnila subjektivitu Slova!


Názory

se rozmnožily

do ne/jednotných skupin


Vytvořily subjektivní teze!

(žijící vlastními životy).

Ilustrační foto
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Stříbroví hvězd
Ilustrační foto
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Limit!