Z CIGARETOVÝCH PÍSMEN

Tomáš Přidal

Z cigaretových písmen

počítám každou druhou slabiku,

kolik špačků odletí z popelníků,

v návratu – jako fénix, povstanuvší

z popela, rozpálený touhou vzlétnout.


Z cigaretových číslic

vážu uzel šest a osm,

přičemž dohromady

je spletu za čtrnáct

úderů srdce,

a i to je moc

dlouhá doba

na to, že mají

tři oka, která

zatáhnu do problémů

nad hlavami hvězdářů.


Z cigaretových pokušení,

která prožívá každý jinak,

ve stejných chvilkách,

kreslím hořícím brčkem

do žhavého nápoje

obrázky, jež mám

vpálené do paměti.


Z cigaretových znaků

čtu žhavé noviny;

do světa je troubí

požární poplach,

a často je slyší jenom ti,

které nepálí svědomí…