VYSTŘELÍME SI Z NĚJ!

Tomáš Přidal

 

Když byl vyvolán k tabuli,

ostatní si z něj stříleli,

v nepřátelském chechotu

byl zbraní proti kantorovi

(opravdu těžkým kalibrem).

 

Znalosti měl hluboké,

že nikdo z posměváčků

nedohlédl jejich dna,

které procházely

jeho mozkovým aparátem.

 

V dospělosti si On střílel z Nich,

vracel jim posměšky,

aby se v nich vykoupali…

 

V Očistci před sebou samými,

hanbili se & v dělání ramen

omluvili se v monolozích

Jemu.

 

Těžké váze jeho inteligence

nikdo za lehko se již nesmál,

v grotesknosti oněch chvil,

kdy byl všem pro smích,

okamžitě stal se Vzorem…

 

Vzorem pro jiné,

vzorem pro inteligenci

& pokud jste si z něj vystřelili,

vzápětí jste nabyli myšlenky,

že On není

Zhoubou devastace, ale Znamením doby.

 

Doby & Víry

v lepší svět!

 

Myslitelem příštího Času…

Ilustrační foto
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Návrat ztraceného
Ilustrační foto.
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Střepy realit