VĚŘÍM, BUDE LÍP!

Tomáš Přidal

Srdečně připisuji Barči, s poděkováním & Vírou v lepší zítřky…

Pojď zpátky & čestně vrátit dny,

ukaž své pravé křestní jméno,

skryté v anonymním vesmíru,

nikdy jej však neříkej hlasitě.


Mediální kanály a sítě

jsou cítit po bezpráví;

pozor, ať se nezapletete

s pavoučími vojáky.


Mohli byste se rozpadnout

v dezinformátorské síti,

to říkali nám,

vy v klidu složte zbraně.


Věřím, bude líp!


Válka se přehnala

jako ničivý bijící vír,

rozežrala tváře domů výbuchy,

zasáhla jako bujivá rakovina,

nelítostně a při plné invazní síle.


Připravila o život…


Zasáhla do emocí,

vypustila démony,

nastolila strach o existenci;

nikdo neví, co se stane v příští vteřině.


Musíme věřit!


To je naše jediná spása,

byť andělé nesestoupí z nebes,

aby oživili mrtvé,

nepromluví tak, aby se zdi

opět zvedly z prachu a suti

a zaujaly původní tvar.


Víra je naděje,

naděje je úsměv,

a úsměv se v tomto pohnutém čase

jeví jako zázrak pro smutek a žal,

žal přeživších, kteří zažívají

učiněné Peklo na Zemi…


Peklo otevřelo své brány!


Jednotky statečných

ony rohaté bestie

rozhání, co jim síly stačí…


S vědomím,

že skončí tam, odkud přišly,

peklu i nebi splácí účet

obě strany.


Věřím, bude líp!


Je to již déle než měsíc,

slunce se barví doruda,

zapadá za ostřelovanou barikádu nebes,

aby příští den mohlo opět zaútočit

ostrými paprsky, rozehnat zlobu…


…ale i postupující armády,

rozstřílet granátové hvězdy,

jež v ohlušující ozvěně

navrací sílu a naději.


Do žil vlévají nebojácnou krev!


Věřím, bude líp.


S modlitbami

se krčím za barikádou

(ve zbraní)

a vyčkávám…


Čekám.

 

Přijde si konec i pro mě?


Nebo pošlu do pekla dalšího uzurpátora,

kterému podstata lidského života

neříká vůbec nic?


Ve víře mířím a pouštím kohoutek zbraně…


Střelba střídá střelbu - modlíme se a nepřestáváme věřit!

S následky jsme smířeni.

Ilustrační foto
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Neznámo v oblacích
Ilustrační foto
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Mechanizace lidské mysli