NOVÁ KONTROLA

Tomáš Přidal


Držíme ochranné ruce

nad správným chodem

světa.


Promlouváme

hlasy Díků,

s uctivou grácií

& pro vás.


Naše kontrola

nad Blízkým spojením

(duší i světů)


nás vede

(v krocích)

k přesvědčení, že jsme

subjektem globálního významu.


Nová kontrola

může přijít

i za vámi…


Jste připraveni pozdravit Budoucnost?