Návrat ztraceného

Tomáš Přidal


Chybí mi chvíle,

kdy jsem se probouzel

do dobrodružství všednosti.


Chybí mi pohlazení,

o které se poraním,

abych byl silnějším!


Vrátil jsem se,

abych svedl boj

s budoucím Časem.


Byť nelze zvrátit, co se stalo,

na rozdíl od Minulosti,

Budoucnost si můžeš dotvořit

Ty sám…


Přesvědčit svým návratem

Přítomnost, že i Ztracený

(v soukolí Osudu)

může znovu objevit

spojitosti věčných možností.


Žij pro tento okamžik - je stejně prchlivý jako není…

Ilustrační foto.
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Střepy realit
Ilustrační foto
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Ne/W/ Communication