MĚSTO JE LOVEC


Tomáš Přidal

Kulaté uličky

Vodního města

Válí sudy s chrliči


Planou jim kamenné oči

Půlnoční svítilny

Chodci o ně klopýtají

Pohledem z výšek


Po vlnovitých cestách

Našlapují oživlí svatí

S meči u pasů

A svatozářemi

Z ostrých disků


Hrany uliček

Se stáčí do oblouků

Městské ptactvo

Švitoří příběhy

V jazyce kamene


Kameny hrdě šeptají

Někdy spustí těžká slova

Velké kusy skály

Nikdo nerozumí tomu proč

Co je vede k takovým malichernostem


Uličky stahují svaly

Jako škrtiči

Při konzumaci svých kořistí

Ovinuti kolem mrtvých těl


Město je Predátor

Industriální svět

V kůži z betonu

Tmavé Oceli

A inteligentního kamene

Město je Lovec…

Ilustrační foto
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Step by step
Ilustrační foto.
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Jednoho dne