M.Y. D.V.A.

Tomáš Přidal

Od jezer zklamání,

vítr nás zahání,

hladí Tě po tváři,

krásně ji prozáří.


…chci s Tebou k oltáři…


V piruetách smíchu,

nedbáme na pýchu,

jsme šťastni, ne zklamaní,

cítíme zmrzlých srdcí tání.


…doma jsme uctivě vítáni…


Jsme spolu jako dvě hvězdy,

záříme a hřejeme vlastní rozjezdy,

šplháme po slávě a nočním nebi,

srdce rozmrzla - láska nás velebí.


…tiše kolem plují velké ledy…


Uvnitř i zvenčí,

naše pouto nejtenčí,

neroztrhá člověk ani zvíře,

až zdá se to k nevíře.


…zlo číhá v temnotách cizí říše…


A to táhneme za jeden provaz,

společně - a nepustit! je rozkaz,

každičká vteřina je naší společnou,

krásnou, žhavou, výtečnou.


S nádhernou slečnou…

…z jiné dimenze.

Ilustrační foto
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Tragikozemě
Ilustrační foto
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Den, kdy utichla radost