LABYRINT OZVĚN

Tomáš Přidal


Lehký vánek

píše do těžkých vln

navracející se paměti,

zpáteční historickou ozvěnu.


V Labyrintu ozvěn,

bez strašlivého Minotaura,

milé a zručné hlasy

otesávají přítomnost


dlátem vševědoucího jazyka,

který odsekává,

jen když jiný běsní

jako traumatická bouře


& vrací úderná slova

kladivem vzteku.


V Labyrintu ozvěn

snadno odhodlaní dobrodruzi

ztrácí důvtip i slova,

vraceje se bez vlastní duše,


vraceje se jako méně šťastní a nalomení cizími stíny.

Ilustrační foto
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Slovní věty
Ilustrační foto.
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Otisk