JEDNOHO DNE

Tomáš Přidal


Jednoho dne

budu zpívat

LALALA


Jednoho dne

budu se životu smát

HA HA HA


Jednoho dne

vrátím se do klubu!

&

a s ním

jeden tisíc lidí,

svíjející se blahem,

v otevřeném sevření mé hudby!


Další dva tisíce lidí

jsou fanoušky (mými) v nočních ulicích.


TIK TOK -TIK TOK

doména se blíží…


TIK TOK - TIK TOK

Čas překotně tiká,

utíká a drtí sluch.


Stop!


Vraťte se k tanci

a plujte s davem…


Jednoho dne

hlasy tiše prolomí

(u)zavřené nebe & skrz mlhu

rozpoznám obrysy tušeného světa.


Nového světa;

našeho druhého domova!


Jste připraveni?


Jdeme na to!


Jednoho dne svět přijde k nám…

Ilustrační foto.
Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Věčná netrvalost
Ilustrační foto.
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Nezvykle