JEDINÁ OTÁZKA TOMUTO SVĚTU

Tomáš Přidal

 

Můj dotaz se do/týká

Tebe i mě,

jakožto i zbytku populace

na Modré planetě - na naší mateřské Zemi.

 

Bude na Tvých bedrech

ještě prosvítat naděje v lepší svět,

než jsi byl dosud?

 

V naprosté tichosti

se Svět ponořil do tíživého přemítání;

(na pouhé rychlonadechnutí)

aby v osmi písmenech vyšlo z jeho Úst:

 

D O U F E J M E

 

Mezi tímto Oka/mžikem,

kdy Stvořitel vyslovil Odpověď

& záhy umlkl,

se narodilo dalších padesát milionů lidí

& dvakrát větší počet odešel k Západní nebeské bráně.

 

Lidé se rodí & umírají,

ve věčné smyčce nekonečna se s našimi věky

stávají v mysli nesmrtelnými,

ať už jsou s námi fyzicky

nebo v našich srdcích

jako otisky v pamětech.

ilustrační foto
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Vystřelíme si z něj!
Ilustrační foto
Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Návrat ztraceného