Písňové stvoření
(muž? žena?
či něco jiného?)

Těžko říci…
(lehko se splést)

Podle pradávných zkazek
přezdívá si
Urgu Do Toon…

A vskutku!

Při chůzi
této živé bytosti
s tajuplným jménem
(a ještě tajuplnějším pohlavím)
uslyšíte z jejího hrdla vyluzovat tóny.

Tóny líbezné
jako sametové moře,
jež vás příjemné pohltí,

i ozvuky strašidelné,
podobné půlnočním vraždám;
úpějící a mrazivé (až na kost).

Možná právě nasloucháte,
v těch bizarních tóninách,
jak procítěně vypráví
vaši smrt…

Možná Urgu Do Toon,
zjevující se z šera,
v jasné barvě hlasu
zazpívá vaši zářnou budoucnost!

Kdo ví… (kdo rozumí?)

Úmysly tohoto prapodivného stvoření
zdají se stejně nejasné,
jako ono tajemné jméno,
nesmyslně znějící,
avšak v jazyce nám neznámém
právě ono ctěné - s posvátností pronášené… (kým?)

Otázek víc než odpovědí.

Tomáš Přidal