Muž, který Ti snese
oblohu z nebe,
je hotový Anděl,
jež nepotřebuje
další přípravu
ve svém dobrosrdečném konání.

Žena, která Ti hezky zazpívá,
když jde o vše,
je možná proradným zlodějíčkem
vašich citů i hmotných statků,
trochu s ní zatřeste,
třeba ze sebe něco překotně vysype.

Nechte ji svobodně mluvit!

Obejmete pevně svého Muže,
to On je tím Vašim strážným Andělem,
Zázrakem - převtěleným do partnera,
pro kterého není váš požadavek
žádná překážka (ba ani nesmysl).

Miluje vás stejně,
i když mu někdy Žena
krade vlastní vyznání z jeho úst
a líbá jej na citlivých partiích;
zranitelných místech
pro které Andělé žijí

&

umírají, nespatřeni
v těch těžkých chvílích,
kdy jsou jim sebrána křídla,
která těžce tíží slzy,
padající Andělům z milostivých očí,

padající v podobě
diamantových perel,
v nichž si zlodějné ženy
(vašich citů a tužeb)
přivlastňují váš žal.

Sami se zkrášují,
na úkor prvoplánového štěstí…

zatímco vy,
v druhých liniích
bojujete za hřích

Nepokradeš!

Ve vysvětlení
svatému Petrovi
krabatí se vrásčité čelo…

V andělském pronášení
slov skrz síto rozhřešení
omlouváte se
za vlastní milované srdce

jež Ženou vaší je;
zlodějem vašeho niterného sledování
a touláním se k Bohu.

Možná je to naopak…?

Muž, který v panteonu
konání vystupuje
(z nádraží myšlenkových střetů)
v podobě andělské bytosti,
může tak stejně být
zlodějem bez čistého úmyslu

a Žena s nenechavými prsty,
(pro potřebné dušičky)
jež ovládá kouzly a laskavým slovem
ozvěny dobrých srdcí,
Andělem s nádherným hlasem

proklamující a hlásající
úhel pravdy,
v nebeských počtech,
vedoucích slávou
strmě vzhůru

i hluboko pod zem,
kde černá hlína
pohltí vaše nečisté úsudky
v soudu
před samotným Zatracovaným!

Ďáblem, jemuž z rohů probleskuje Hřích,
před Anděly zjevující se v podobě dusotu blesků,
párající duši
na trestné cáry,
z kterýž již neslátáte
poctivou ozvěnu nápravy.

Propadnete
úsudkem
hlouběji.

Vždy (!) poslouchejte své srdce.

A pokud uslyšíte nenadálé Ticho,
teprve tehdy uvěříte, že život je pryč

nenávratně

v inventuře před
vrchním Soudcem,
v přepočítávání dobra a zla,
v třídění Andělů & Zlodějů

(bez pohlavní odlišnosti).

Tomáš Přidal