To je samozřejmě pravda, nicméně články, které na nízká čísla poukazují, bych ale poupravil. Budí totiž dojem jakési krizové situace. Ta se určitě nekoná.

V Česku se obecně bytová výstavba loni v meziročním srovnání celkově snížila o 15,5 % a pokles vykázala většina krajů. Redaktoři ale hlavně opomíjí celkovou kondici trhu s realitami v Olomouckém kraji. Mám k tomu pár poznámek.

Bytová výstavba v Olomouckém krajiBytová výstavba v Olomouckém krajiZdroj: Petr Hlávka

Za prvé. V kraji bylo nakonec dokončeno 2 016 bytů, tj. o 541 více než bylo v plánu. Hlavně jde ale o celkovou situaci, jak se zdejší realitní trh s bydlením vyvíjí. V roce 2022 se bytová výstavba v kraji zvýšila o více než 30 %. Dokončeno bylo tehdy rekordních 2 543 bytů. Šlo o nejvyšší počet od roku 1991.

V okrese Olomouc bylo vybudováno 1 547 bytů (tj. 60,8 % z celého kraje). Jejich počet byl dokonce nejvyšší od roku 1981. V republikovém pohledu šlo o třetí nejvyšší postavených počet bytů ze všech 77 okresů, a to po Praze a okrese Praha-východ. Byl to rok, kdy se rozhýbala nabídka a narovnaly se pokřivené ceny dané nedostatkem nových projektů. Tehdy např. byty v Olomouci starší zástavby na periferii města letěly až o milion korun s cenou dolů.

Petr HlávkaPetr HlávkaZdroj: Archiv P. Hlávky, se souhlasemCena si tak našla adekvátní hladinu s reálnou kvalitu. V kraji a zejména Olomouci se vytvořil prémiový i standardní bytový segment, který nabízí možnosti širšímu spektru lidí. Díky větší nabídce zde vznikl prostor pro investiční projekty i klasické bydlení, jenž bude mít schopnost udržet svou hodnotu v čase. Olomouc má tak nyní dobře rozehranou situaci. Je krásným univerzitním městem se strategickou polohou a dopravním napojením na další významná česká města i zahraničí. To by článkům slušelo dopsat.

Za druhé. Více než suché čtení dat by se autoři článků mohli zamyslet nad budoucím rozvojem měst. Komentují sice to, že nabídka bytů bude ve městě dále růst, ale jaksi (pánové redaktoři prominou) nemastně neslaně. Přitom zásadní je, že souběžně s novými bytovými projekty musí také vznikat další projekty v ostatních oblastech komerčních nemovitostí. A to aby Olomouc rostla i s ohledem na kvalitu života, nabízených služeb, pracovního uplatnění apod. To hraje zásadní roli pro správný a zdravý nárůst dalších bytových kapacit.

Zkrátka musí se pozvedat životní úroveň obyvatel i dalším urbanistickým rozvojem. To je přesně jednou z těch aktivit, která bude (nejen) Olomouc dále posouvat v kvalitě žití pro místní a na celorepublikové mapě jako vyhlášenou atraktivní destinaci pro bydlení. Debata o městském rozvoji Olomouce by mi přišla (i právě s ohledem na bydlení) daleko přínosnější, než nevelké meziroční výkyvy v dostavěných bytech.

Petr Hlávka