„Zážitkové prohlídky, které v bunkru pro veřejnost realizujeme, se setkaly s velkým zájmem. Přicházejí lidé, kteří se na stavbě bunkru v 70.letech podíleli nebo zde pracovali. Mezi návštěvníky je řada obyvatel blízkého okolí, kteří se konečně mohou seznámit s areálem, který měli dlouhá léta takříkajíc za humny, ale do kterého nebylo možné přes vysoký plot ani nahlédnout,“ říká Michal Netolický, jednatel společnosti Flenexa plus s.r.o., která celý areál vlastní.

Masivní bunkry, které měly v době Studené války vydržet útok z bezprostřední blízkosti, byly součástí tzv. Národního kabelového okruhu. Byla to stovky kilometrů dlouhá kabelová síť budovaná od 60. let 20. století na území České republiky.

V okolí některých měst, mj. Olomouce, vznikl důmyslný spletenec podzemních chodeb s řadou servisních budov na povrchu. Objekt záložní zesilovací stanice v Přáslavicích je jediný svého druhu, který je přístupný veřejnosti.

„Prohlídková trasa trvá kolem hodiny. Návštěvníky během ní vedeme do několika podzemních pater, kde se nachází zachovalé a zcela původní vybavení bunkru. Podívat se mohou do sálů ústředen, do tzv. baterkových sálů nebo do technologických prostor, které sloužily pro zachování bojeschopnosti při různém stupni radiace v okolí, dodává Netolický. „Pro řadu osob jsou zajímavé i servisní prostory pro personál, jako je kuchyň, ložnice či jídelna. A samozřejmě místnosti, odkud na komunikaci a dění v bunkru dohlížela tajná policie,“ uzavírá.

Objekt, kde se ani v nejteplejších letních dnech teplota nepřehoupne přes 20 stupňů Celsia, již objevily i zahraniční spolky vojenské historie.

Areálem se prošly skupiny z Polska, Litvy, Německa. Zájem projevila i skupina Švédů a nadšenci vojenské historie z Anglie, kteří přijeli na individuální návštěvu koncem srpna.

Kromě jedinečného vojenského objektu nakouknou všichni návštěvníci během prohlídky i do aquaponické farmy.

Ve vnitřních prostorech je stálá celoroční teplota, díky které zde společnost Flenexa plus pěstuje i během zimních měsíců zeleninu a bylinky. Jedná se unikátní a netradiční spojení vojenské historie a udržitelného zemědělství.

„Brzy se do bunkru budou moci podívat zájemci nejen fyzicky, ale také prostřednictvím České televize, konkrétně pořadu Toulavá kamera,“ doplňuje Michal Netolický.

„Pořad se u nás natáčel v polovině srpna a na obrazovkách by se měl objevit během podzimních měsíců. Je na co se těšit.“

Kateřina Pašková