Hosté byli přivítáni hudebníky ZUŠ Bedřicha Kozánka. Poté ředitelka knihovny Věra Hrabalová všechny přítomné uvítala krátkým proslovem, následně hovořil o historii knihovny František Hýbl, bývalý ředitel Muzea Přerov. Důkazem je výstava fotografií.

Knihovna po řadu let vykonala mnoho dobrého nejen pro brodecké občany, je totiž střediskovou knihovnou.

Kulturní program připravili zpěváci Michaela Dvořáková a Jan Vaculík z MD Olomouc. Při této příležitosti byl vyhlášen nejlepší čtenář knihovny Rostislav Horák, který si v průměru dvaceti let půjčil ročně až 230 vypůjček, což není zrovna málo. Byl mu udělen diplom nejvěrnější čtenář Masarykovy knihovny.

Dále ředitelka Věra Hrabalová připoměla vzornou práci bývalého knihovníka Vlastimila Božka z Císařova, který rovných 60 let vykonával toto povolání (od 25 do 85 let), v loňském roce se s ním rozloučil. Kromě toho zastával funkci zastupitele i starosty obce. Za vzornou práci byl loni oceněn.

Potom následovalo občerstvení v podobě rautu. Knihovna zajistila pro účastníky oslavy prohlídku zvonařské dílny rodiny Dytrychových i s přednáškou.

Jan Teimer