A kdo Vás zabije,
ctihodný pane?

Proradný Rakovina?
Lstivá Leukémie?
Spravedlivé Stáří?

Oslovený mlčel a nic neříkal…

Tázající povytáhl levé obočí.

Máte pravdu,
těch Vrahů je víc, ovšem…

Oslovený zvedl levý ukazováček.

Ticho, pane Bože!
Položil jste si někdy i Vy
tuto otázku?!

Bůh se šibalsky usmál.

Ale já jsem Bůh, oponoval.

I Bohové chodí na odpočinek… řekl oslovený s ledovým klidem.

Vskutku?

Ano, pohřbil jsem za svůj život
již mnoho Bohů před Tebou!

Výraz v obličeji Boha potemněl.

Kdo jsi?!
vyštěkl Stvořitel jako pes
Jak se opovažuješ?

Bůh se sklonil a přitáhl si pana X k sobě.
V očích mu zažhnuly Plameny Spravedlnosti!

Podívej se mi do očí
a pověz mi, kdo doopravdy jsi?!

Jsem ten, kdo Ti dal život.
Jsem ten, kdo Ti ho vezme.
Jsem Tvůj Otec!

zašeptal muž
a vnořil ruku do hrudi Boha,
aby na světlo Boží
vytáhl srdce Stvořitelovo…

Dotloukající…
teď již neživé!

Tomáš Přidal