To vše za asistence příslušníků Policie ČR a Vojenské policie z velitelství Olomouc, kteří tu dbají na pořádek, řídí činnost příchozích, silniční provoz a místo dnem i nocí střeží.

Po dopoledni v nepřetržitém zápřahu, oděni v neprodyšných oblecích se mnohdy armádní zdravotníci rovnou bez oddechu přesouvají na další místa, kde je jich potřeba. Odběrné místo též pravidelně odborně dekontaminují armádní chemici. Celý chod tohoto místa je třeba logisticky zabezpečit a vše řádně zkoordinovat.

Dík patří nejen všem těmto bojovníkům v první linii, ale též všem příchozím, zodpovědným testovaným, zejména však dětem, za jejich trpělivost, statečnost a příkladnou spolupráci. Další polní odběrné místo pro testy na koronavirus se nachází v Olomouci před areálem Vojenské nemocnice Klášterní hradisko.

Martin Fill