OLOMOUCLogo: Co nám covid vzal, co nám covid dalZdroj: Deník

Posílení provozu v předvánočním období

O víkendech 5. – 6. 12., 12. – 13. 12. a 19. – 20. 12. bude posílen nebo prodloužen provoz vybraných tramvajových i autobusových linek:

- Posílení tramvajových linek č. 7 a X4, na které budou nasazeny spřažené soupravy či článkové tramvaje.

- Autobusovém provozu bude posílena linka č. 16 nasazením kloubových autobusů.

- Z důvodu rozšířené otevírací doby HM Globus bude, od 17. 12. 2020 do 23. 12. prodloužen provoz na lince č. 27, a to zavedením spojů s odjezdy ve 22.01 a 22.31 od Tržnice.

Nové jízdní řády, obslužnost bude lepší

Od neděle 13. prosince začínají platit nové jízdní řády linek DMPO, a.s., které přinesou změny v odjezdech i rozšíření dopravní obslužnosti.

Autobusový provoz

Linka číslo 11

S ohledem na požadavek KMČ Svatý Kopeček bude v pracovních dnech spoj linky 11 s odjezdem v 6.50 z Radíkova veden až na zastávku Ladova s příjezdem v 7.29 a spoj s odjezdem z Radíkova v 7.20 bude ukončen na zastávce Hlavní nádraží v 7.42 hod.

Linka číslo 12

V pracovní dny bude zaveden spoj s odjezdem z Hlavního nádraží v 10.06, který bude ukončen na zastávce Ladova v 10.26.

Z provozních důvodů bude spoj s odjezdem ve 21.02 ze zastávky Ladova opožděn na 21.05 s příjezdem ve 21.23 na Hlavní nádraží. Vratný spoj bude opožděn o 1 minutu na odjezd ve 21.25 z Hlavního nádraží s příjezdem ve 21.45 hod. na zastávku Řepčín, železárny, a to denně.

Linka číslo 14

V pracovních dnech budou spoje ze zastávky Ahold:

- s odjezdem ve 14.08 opožděn na 14.15, u Panelárny ve 14.52

- s odjezdem ve 22.10 opožděn na 22.15, Ladova ve 22.33

Ve dnech pracovního klidu bude spoj:

- s odjezdem v 5.37 hodin z Hlavního nádraží uspíšen o 2 minuty na 5.35 a bude veden přes Olmu jako náhrada za zrušený spoj linky číslo 25. Příjezd na Panelárnu bude beze změny.

- s odjezdem ve 21.55 z Náměstí Hrdinů opožděn na 21.56, zastávka Ahold ve 22.09

Linka číslo 16

V pracovních dnech bude z provozních důvodů spoj ze zastávky Nové Sady s odjezdem v 19.01 veden až na zastávku Centrum Haná s příjezdem v 19.30 a spoj s odjezdem v 19.15 ze zastávky Nové Sady bude ukončen na Tabulovém vrchu v 19.38.

Ve dnech pracovního klidu bude linka nadále vedena v intervalu 20 minut.

Linka číslo 17

V pracovních dnech bude z důvodu zlepšení návaznosti spoj ze zastávky Farmak s odjezdem ve 21.07 opožděn na 21.18, s ukončením ve 21.28 na Náměstí Hrdinů, kde bude zajištěn přestup na pokračující spoj do Nemilan.

Ve dnech pracovního klidu bude spoj ze zastávky Farmak s odjezdem ve 21.05 opožděn na 21.18 a bude veden v celé trase s příjezdem ve 21.45 do Nemilan.

Linka číslo 20

V pracovní dny bude spoj s odjezdem v 8.44 ze zastávky Farmak veden až na Náměstí Hrdinů s příjezdem v 9.00.

Z provozních důvodů bude spoj s odjezdem ve 22.47 ze zastávky Chomoutov, škola uspíšen na 22.45 hod. S příjezdem na Náměstí Hrdinů ve 23.04, a to denně.

Linka číslo 27

V návaznosti na prodlouženou otevírací dobu Globusu ve vánočním období budou do jízdního řádu zavedeny 2 večerní spoje od Tržnice, které budou v provozu denně v období 17. 12. – 23. 12. 2020.

Změny jízdních řádů se dále týkají linek 22, 25, 28, 50 a 52. Na linkách č. 16, 18, 22 a 29 dochází k nepatrné optimalizaci jízdních dob. Bližší informace naleznete na https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=360

Co už platí

Změny od 2. listopadu

Linka číslo 10

Od 2. listopadu již například funguje nová zastávka nazvaná Pavelkova, Koyo, která se nachází mezi zastávkami Lipenská a Civilní obrana.

Změny od 5. prosince

Linka číslo 13

Pro zlepšení obslužnosti škol a firem v okolí Žižkova náměstí bylo do linky vloženo několik spojů, které jsou vypravovány v úseku Hlavní nádraží – Envelopa.

Posilový spoj se zastávky Přichystalova je uspíšen o 1 minutu na odjezd v 7.17 s příjezdem v 7.33 na Hlavní nádraží. Linka bude nadále provozována pouze v pracovních dnech.

ŠUMPERK A JESENÍK

Veřejná doprava, která byla omezena kvůli zavřeným školám, se vrací od prosince do běžného provozu. O neděle 13. prosince dochází k četným změnám v dopravní obslužnosti, tady jsou vybrané z nich:

111 Jeseník – Bělá pod Pradědem

- spoj 15 – úprava jízdních dob

- spoje 17 a 18 – nové spoje jedoucí ve dnech školního vyučování 17:40 Jeseník,aut.nádr. – 18.00 Bělá p.Prad.konečná a 18.00 Bělá p.Prad.,konečná – 18.20 Jeseník,aut.nádr.

Přesné odjezdy najdete na https://www.idsok.cz/data/JR_platne/20201213/950111.pdf.

113 Jeseník – Lipová-lázně – Ostružná

- spoj 1 – úprava jízdních dob

- poj 13 – nový spoj 13.31 Jeseník,aut.nádr. – 13.35 Jeseník,u rybníčku – 13.45 Jeseník,aut.nádr. jedoucí v pracovní dny

Přesné odjezdy najdete na https://www.idsok.cz/data/JR_platne/20201213/950113.pdf.

120 Jeseník – Javorník – Bílá Voda

- spoje 2, 8 a 12 – úprava jízdních dob

- spoj 208 – uspíšen o 5 minut, 12.05 Bílá Voda – 13.20 Jeseník, úprava jízdních dob

- spoj 212 – uspíšen o 5 minut, 16.05 Bílá Voda – 17.20 Jeseník

- spoj 38 – nový spoj 14.10 Javorník,aut.st. – 14.20 Vlčice,ObÚ (mimo Javorník,kult.dům) ve dnech školního vyučování

- spoj 41 – nový spoj 14.20 Vlčice,ObÚ – 14.30 Javorník,aut.st. ve dnech školního vyučování, spoj zastaví pouze na zastávkách Vlčice,ObÚ a Javorník,aut.st. Přesné odjezdy naleznete na https://www.idsok.cz/data/JR_platne/20201213/950120.pdf.

122 (930122, 950122) Jeseník – Šumperk

- spoje 12, 14, 102 a 208 – úprava jízdních dob,

- spoj 205 – prodloužen z Jeseníku, 8.35 Jeseník,aut.nádr. – 9.55 Šumperk,aut.st.,

- spoj 313 – opožděn o 10 minut, 18.35 Jeseník,aut.nádr. – 19.51 Šumperk,aut.st., možnost přestupu v Jeseníku od linky 950151 z Prahy,

- spoj 316 – prodloužen do Jeseníku, 8.05 Šumperk,aut.st. – 9.25 Jeseník,aut.nádr., úprava jízdních dob.

Přesné odjezdy naleznete na https://www.idsok.cz/data/JR_platne/20201213/122.pdf.

209 Šumperk – Bratrušov – Hanušovice

- spoj 201 – opožděn o 10 minut na odjezdu ze zast. Šumperk,aut.st., 5.20 Šumperk,aut.st. – 5.30 Bratrušov,škola, jede mimo centrum,

- spoj 202 – opožděn o 5 minut, 5.30 Bratrušov,škola – 5.44 Šumperk,aut.st.,

- spoj 205 – opožděn o 10 minut na odjezdu ze zast. Šumperk,aut.st., jede mimo centrum, 17.20 Šumperk,aut.st. – 17.30 Bratrušov,škola.

Přesné odjezdy naleznete na https://www.idsok.cz/data/JR_platne/20201213/930209.pdf.

PŘEROV

Do běžného provozu se vrací také autobusové linky v Přerově, došlo i ke změnám, tady jsou:

Úprava jízdních řádů linek 107 a 111 od 27. listopadu

- u linky 925107 jsou zřízeny nové „kostelové“ spoje č. 51 + 52

- linka 925111 je upravena takto:

• Nový spoj č. 53 (vznikl roztržením spoje č. 25)

• Spoj č. 25 začíná v zast. Předmostí,škola + úprava čas

• Spoj č. 22 uspíšen příjezd do Dluhonic

Od konce října začaly linky MHD opět obsluhovat zastávky Bayerova a U Tenisu na ulici Kozlovská. Stavební práce byly ukončeny. Náhradní zastávka U Tenisu na Tř. 17. listopadu bude od soboty zrušena.

PROSTĚJOV

Od pondělí 30. listopadu skončila platnost prázdninových jízdních řádů. Autobusy MHD v Prostějově i příměstské linky v celém kraji nyní jezdí podle platných jízdních řádů bez omezení.