KDE: Libavá

Ten se nachází na území Vojenského újezdu Libavá pod Fidlovým kopcem. Upravený pramen je přístupný po červené turistické značce z vesnice Staměřice přes Kozlov a je možné jej navštívit také na kole. Odra je páteří CHKO Poodří a má velký význam z krajinotvorného hlediska.