„Zveme všechny mateřské školy a organizace pracující s dětmi, aby se zapojily do již šestého ročníku, který odstartuje v září se začátkem školního roku. V uplynulém roce cvičilo se Sokolem 28 procent všech mateřských škol u nás, celkem 1 656 organizací a přes 90 tisíc dětí,“ vysvětluje v tiskové zprávě Jiří Reichl, mluvčí České obce sokolské.

A dále v ní uvádí: „Do dalších let má ambici vzít pod svá sokolská křídla většinu mateřských škol a významně se tak podílet na rozvoji pohybové gramotnosti dětí ve věku 3-6 let. Hlavní myšlenku projektu – motivovat děti, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho jako přirozenou součást života – podpořil i profesor Pavel Kolář, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost pohybu u dětí.“

Otisk prstu
Ha, to je důkaz. Vědec radí mládeži, jak zajistit otisky prstů

„Jsem velmi ráda, že nám pan profesor Kolář nabídl možnost konzultace metodiky a zároveň i jeho čas, který věnuje semináři. Poslání našeho spolku je vést Čechy k pohybu a společné aktivitě. Projekt Se Sokolem do života je jednou z našich hlavních aktivit pro děti v předškolním věku, kde je tato potřeba naprosto klíčová. Vyzývám proto všechny zřizovatele mateřských škol k účasti v projektu. Pomůžete nejen dětem, ale i celé společnost,“ říká Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.

Podle profesora Pavla Koláře je naprosto zásadní věnovat se dětem v předškolním věku.

„Je to období, kdy získávají pohybové návyky, které v dospělosti už nenahradíte. K tomu aby, se pro děti stal pohyb přirozenou součástí jejich života a měly ho rády, jsou potřeba tři věci – podpořit jejich radost z úspěchu, vyvarovat se nadměrné jednostranné zátěži a dělat pohyb správně, aby nevznikaly špatné pohybové stereotypy,“ říká Pavel Kolář.

„Věřím, že tento projekt a činnost Sokola je pro řešení tohoto společenského problému správná cesta,“ dodává.

Broukoviště
Postavte spolu ježkoviště nebo sluneční past

„Výše zmíněné prvky jsou i základní stavební kameny projektu Se Sokolem do života,“ vysvětluje Jiří Reichl. Všestranný rozvoj nejen pohybových dovedností vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti baví motivační prvky v podobě zvířátek a nalepování samolepek za splněné úkoly. V nadcházejícím ročníku si dal za cíl zaměřit se více na správné provedení.

„Cílem projektu je, aby se děti naučily pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby a zároveň zvyšovat svou zdatnost a pohyb se stal součástí jejich života, bavil je a užívaly si ho. K tomu slouží podrobně vypracované metodické materiály, které pedagogům pomáhají rozvíjet pohybovou gramotnost, ale i poznání světa okolo. Jako novinku jsme letos připravili i metodická videa, která pedagogy všemi aktivitami s dětmi názorně provedou,” uvádí Věra Smejkalová, spoluautorka projektu.

Registrace do 6. ročníku jsou otevřeny do konce července na sesokolemdozivota.cz.

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života je nejrozšířenější projekt pro rozvoj pohybových dovedností pro děti ve věku 3-6 let u nás. Pedagogům zapojených mateřských škol, dětských skupin a tělocvičných jednot poskytuje kompletní metodické materiály pro rozvoj pohybové gramotnosti.

Cvičení vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti plní nejrůznější pohybové úkoly, rozvíjí své poznání a zúčastňují se mnoha netradičních aktivit. Cílem je, aby se naučily pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby, zároveň zvyšovat svoji tělesnou zdatnost a pohyb se stal přirozenou součástí jejich života. Hlavně je to ale musí bavit. K tomu pomáhají zvířátka, která je celým programem provázejí. Děti sbírají do svých sešitů nálepky za splněné úkoly a na konci je čeká odměna.

Do letošního 5. ročníku se zapojilo 1 656 subjektů, 90 405 dětí a 8 105 pedagogů.