„Šikana je latentní trestná činnost, která skrývá řadu trestných činů či přestupků, jako vydírání, krádeže, ublížení na zdraví či omezování osobní svobody,“ řekla policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Policii se postupují až velmi závažné incidenty. Řešení šikanování je podle zástupkyně vedoucí z odboru školství Naděždy Bučkové plně v kompetenci ředitelů škol. „Není přehnané říci, že šikana existuje v jisté formě na každé škole,“ sdělil odborník na tuto problematiku Michal Kolář. S tím souhlasí i ředitelka jedné ze škol Hana Vaverková. „Děje se to všude. Na naší škole registrujeme vážnější problémy tohoto typu asi dvakrát do roka,“ uvedla. Zároveň dodala, že nejúčinnější je otevřenost ve vztazích mezi žáky a učiteli, ale i rodiči.

Kromě policie, magistrátu, české školní inspekce a samotných škol, které pořádají různé debaty a preventivní programy, bojuje proti šikaně na školách už několik let i projekt Minimalizace šikany. Spolu s Nadací O2 zahájil koncem července novou kampaň, která je zaměřená na děti školou povinné a jejich rodiče.

„Načasování kampaně jsme zvolili na srpen, což je období, kdy se rodiče i děti připravují na nový školní rok a citlivě vnímají informace týkající se nastupujícího školního roku,“ vysvětlila ředitelka Nadace O2 Jitka Volková. Nadace spolupracuje s Linkou bezpečí. „Podle interních zdrojů linky volaly v roce 2006 v průměru čtyři děti. Z toho tři čtvrtiny případů se týkaly školní šikany a zbytek šikany mimo školu,“ řekl mluvčí nadace Martin Žabka.