Pohyb se musí nějak omezit

ANO Až do minulého pondělí se lidé volně pohybovali po celé zemi. Široce využívali možnost turistiky a sportu v přírodě. Mnohá střediska byla naprosto přeplněna. Nejde jen o to. Prudký nárůst počtu pacientů, kteří jsou s covidem ve vážném stavu, ohrožuje zdravotnictví. Za této situace je potřeba využít všech možností, jak snížit kontakty mezi lidmi. Podobná opatření přijala úspěšně řada západních zemí.

NE Covid se může dál nerušeně šířit na pracovištích, v rodinách a na nelegálních akcích, proti kterým byla policie slabá už dřív. Teď, když hlídá silnice, bude zcela bezmocná. Pokud nebudou uzavřeny průmyslové podniky, je současná uzávěra jen kosmetickým řešením. Pokud lidé dobrovolně nebudou dodržovat základní hygienická opatření, stejně budou infekci šířit dál i v rámci regionu.

ČERNÁ A BÍLÁ: Zabrzdí přísná uzávěra pandemii?

Hranice jsou dobře vybrány

ANO Okresy už sice nejsou správní jednotkou, teď však byly vybrány zcela logicky. Jsou dost velké na to, aby si v jejich rámci mohli lidé opatřit základní potřeby. A dost malé na to, aby se v jejich rámci dal koronavirus izolovat. Policie může dobře kontrolovat hlavní tahy mezi nimi. Pravidla, která určují výjimky, jsou zcela jasná a pochopitelná pro všechny.

NE Pro mnoho lidí, kteří žijí na hranicích okresů, je to velmi omezující. Na nákupy musí jinam, než kam byli dříve zvyklí jezdit „k sousedům“. To vytváří nové trasy i pro virus. Policejní nasazení na hlavních tazích je sice příkladné, ale naprosto nemůže stačit. Kdo chce překročit hranice po vedlejších silničkách, cestu si vždycky najde.